...Loading

داکر میرور

رجیستری داکر بدون محدودیت

اموزش استفاده

برای استفاده از رجیستری ما فقط باید داخل فای daemon.jsonیک خط entry قرار بدید

فایل etc/docker/daemon.json/ رو باز کنید (اگر وجود نداره بسازید) و اینو داخلش پیست کنید:

{ "registry-mirrors": ["http://docker.bardia.tech:8080/"] }

حالا میتونید بدون هیچ محدودیتی از ایمیج های داکر استفاده کنید.

میتونید از میرور های ما هم برای دیسترو هاتون استفاده کنید. Mirror.bardia.tech

ارتباط

میتوانید از وبسایت زیر با ما در ارتباط باشید

bardia.tech